แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลทรัพย์ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหาน
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์ติดต่อ *
วันที่ต้องการเข้่าร่วมประชุม *
รูปผลการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม *
 
เลือกไฟล์...

ลากไฟล์และวางที่นี่
รูปผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลา 72 ชม. *
 
เลือกไฟล์...

ลากไฟล์และวางที่นี่
ทราบข่าวการประมูลจากที่ใด *
อื่นๆ
การเข้าร่วมประมูลให้แสดงรูปทั้ง ผลการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลา 72 ชม. โดยในรูปต้องเขียนชื่อ วันที่ และเวลาลงในชุดตรวจด้วยลายมือ
* ต้องใส่ข้อมูล
บันทึกการลงทะเบียน